Rejestr zarządzeń Dyrektora Szkoły

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: ogólnodostępny

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2020 21:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 158
27 lutego 2020 21:36 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
27 lutego 2020 21:30 (Joanna Osica) - Dodanie nowej zakładki.