Kontrole zewnętrzne

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w 2014r.

Lp.

Oznaczenie
organu kontroli

Zakres przedmiotowy 
przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

 Dokument 
z przeprowadzonej kontroli

 

 

1.

 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
W SIEDLCACH

Kontrola w zakresie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu.

03.06.2014r.

Protokół zawierający ustalenia kontroli. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

 

 

2.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły.

26.06.2014r.

Protokół, na mocy którego nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

 


Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w 2015r.


p.

Oznaczenie
organu kontroli

Zakres przedmiotowy 
przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

 Dokument 
z przeprowadzonej kontroli

 

 

1.

 

URZĄD MIASTA
MIŃSK MAZOWIECKI

Planowana, kompleksowa kontrola
w zakresie całokształtu działalności

10.03.2015r.

27.03.2015r.

Protokół zawierający ustalenia kontroli i stwierdzone nieprawidłowości. Wydano zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji.

 

2.

Centrum Edukacji Artystycznej

Kontrola - realizacja szkolnych planów nauczania

 

28.04.2015r.

Protokół, na mocy którego wydano zalecenia.

3.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

Wizja lokalna pomiesczeń przeznaczonych na szkołę artystyczną

23.06.2015r.

Protokół w którym wydano zalecenia.

 

4.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Kontrola sprawdzające

29.09.2015r.

Protokół w którym stwerdzono wykonanie uchybień

 

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w 2016r.

Lp.

Oznaczenie
organu kontroli

Zakres przedmiotowy 
przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

 Dokument 
z przeprowadzonej kontroli

 

1.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej.

23.03.2016r.

Protokół, na mocy którego nie wniesiono uwag i zastrzeżeń

 

 

2.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO poprzez
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
W WARSZAWIE

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

18.04.2016r.

Protokół

 

 

 

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w 2018r.

Lp.

Oznaczenie
organu kontroli

Zakres przedmiotowy 
przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

 Dokument 
z przeprowadzonej kontroli

 

1.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 Sala kinowa - kontrola sanitarna

31.01.2018r.

Protokół, w którym uchybień nie stwierdzono, zaleceń nie wydano

 


 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w 2019r.

Lp.

Oznaczenie
organu kontroli

Zakres przedmiotowy 
przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

 Dokument 
z przeprowadzonej kontroli

 

1.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
W SIEDLCACH

Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społęcznych i ubezpieczenia zdrowotnego

01.08.2019r. - 22.08.2019r.

Protokół zawierający ustalenia kontroli. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2015 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 1326
15 lutego 2020 20:48 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
15 lutego 2020 19:58 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
14 lutego 2020 20:31 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.