Kontrole zewnętrzne

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w 2014r.

Lp.

Oznaczenie
organu kontroli

Zakres przedmiotowy 
przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

 Dokument 
z przeprowadzonej kontroli

 

 

1.

 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
W SIEDLCACH

Kontrola w zakresie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu.

03.06.2014.

Protokół

 

 

 

 

2.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły.

26.06.2014r.

Protokół

 

 


Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w 2015r.

Lp.

Oznaczenie
organu kontroli

Zakres przedmiotowy 
przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

 Dokument 
z przeprowadzonej kontroli

 

1.

ZASPÓŁ DS.KONTROLI URZĘDĘ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Kontrola kompleksowa
w zakresie całokształtu działalności jednostki.

09.03.2015r.

13.04.2015r.

Protokół

 

 

 

 

2.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO poprzez
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
W WARSZAWIE

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej.

28.04.2015r.

Protokół

 

 

 

 

3.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Wizja lokalna pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby szkoły artystycznej – zajęcia muzyczne oraz plastyczne.

23.06.2015r.

Protokół

 

 


Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w 2016r.

Lp.

Oznaczenie
organu kontroli

Zakres przedmiotowy 
przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

 Dokument 
z przeprowadzonej kontroli

 

1.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej.

23.03.2016r.

Protokół

 

 

 

2.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO poprzez
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
W WARSZAWIE

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

18.04.2016r.

Protokół

 

 

 

 


 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2015 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 1080
21 kwietnia 2016 21:52 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
21 kwietnia 2016 21:50 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
19 lutego 2015 11:32 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.