Budżet

BUDŻET SZKOŁY na rok 2020 wynosi: 4 017 100,00 zł.

 

Kwota ta przeznaczona jest m.in. na: 

 

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

- wynagrodzenia bezosobowe,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- składki na ubezpieczenia społeczne,

- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

- bieżące opłaty za media,

- bieżące remonty,

- zakup usług zdrowotnych,

- zakup usług pozostałych,

- delegacje krajowe,

- odpis na ZFŚS,

- szkolenia pracowników,

- doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2013 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 2354
22 stycznia 2020 20:43 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2019 18:52 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
08 stycznia 2018 18:33 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.