Majątek

Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim działa jako jednostka budżetowa, posiada roczny plan finansowy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.

 

Stan majątku na dzień 31 grudnia 2019


Majątek, którym dysponuje Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (po odjęciu umorzeń) wynosi:

 

Wartości niematerialne i prawne

-

Środki trwałe, w tym:

grunty

budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej

urządzenia techniczne i maszyny

środki transportu

 

2.305.366,00

15.582.166,93

1.637.055,49

-

Ogółem:

19.524.588,42

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2014 15:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 1515
19 marca 2020 18:05 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
21 marca 2019 20:39 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
21 marca 2019 20:34 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.