Rejestry, ewidencje i archiwa

 

Rejestr upoważnień wydanych przez Dyrektora Szkoły

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

 

Rejestr zarządzeń Dyrektora Szkoły

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: ogólnodostępny

 

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148 ze zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

 

Ewidencja dzieci uczęszczajacych do szkoły w danym roku szkolnym

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148 ze zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

 

Rejestr skarg i wniosków

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

 

Rejestr przeprowadzonych kontroli

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2015 21:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 1257
22 stycznia 2020 20:56 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
17 września 2018 19:28 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
05 czerwca 2018 22:15 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.