Przyjmowanie i załatwianie spraw

Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  • dokumentację kancelaryjną – według instrukcji kancelaryjnej
  • dokumentację kadrową i finansową – według odrębnych przepisów.

 

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 

Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów:

w środy w godzinach 09:00 – 10:00

w piątki w godzinach 19:00 - 20:00

 

Wicedyrektor Szkoły przyjmuje interesantów:

w środy w godzinach 16:50 – 17:35

 

Istnieje także możliwość indywidualnego umówienia się z Dyrektorem Szkoły lub Wicedyrektorem przez sekretariat szkoły.

Podania, zapytania, skargi, wnioski można również kierować pocztą na adres:

 

Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia

im. Konstantego Ryszarda Domagały

ul. Jana Pawła II  23

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

oraz e-mail: sekretariat@msamm.pl

 

Korespondencję Szkoły przyjmuje specjalista.

 

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu oraz stopnia trudności.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2013 20:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 1911
03 października 2018 21:09 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
27 września 2018 20:57 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
01 września 2017 19:53 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.