Zarządzenia - rok 2020

Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im.  Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim 

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży ochronnej w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim 

Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim 

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im.  Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim - nieobowiązuje

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im.  Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim 

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim w sprawie określenia proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2019 oraz wysokość współczynnika proporcji stosowanego do obliczenia podatku od towarów i usług w roku 2019

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim w sprawie określenia proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2020 oraz wysokość współczynnika proporcji stosowanego do obliczenia podatku od towarów i usług w roku 2020

Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na rok 2020

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Osica
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2020 20:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 217
06 maja 2020 17:43 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
06 maja 2020 17:37 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
06 maja 2020 17:37 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.