RODO

Administratorem danych osobowych jest Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim ul. Jana Pawła II 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. 25 758 44 52 e-mail: sekretariat@msamm.pl reprezentowana przez dyrektora Panią Paulinę Rzewuską - Korycińską

Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim jest Maciej Rogulski. Kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sp4mm.edu.pl

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2019 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 351
03 marca 2020 00:23 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
12 marca 2019 14:00 (Joanna Osica) - Dodanie nowej zakładki.