Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

Status prawny

Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim jest jednostką organizacyjną Miasta Mińsk Mazowiecki
i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949)
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1125) 
 • Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 września 2017r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół
  i placówek artystycznych  (Dz. U. z 2017r., poz. 1763)
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2014r. poz. 785)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014r. poz.686 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 1258)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne (Dz.U. z 2012r. poz.999 z późn. zm.)
 • Zarządzenia Nr 2 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 stycznia 1983r. w sprawie przekształcenia Filii Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach w Państwową Szkolę Muzyczną I stopnia w Mińsku Mazowieckim
 • Decyzji Ministerstwa Kultury i Sztuki zatwierdzającej nową nazwę szkoły w brzmieniu „Miejska Szkoła Artystyczna I-go stopnia”
 • Statutu Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

Organem prowadzącym Miejską Szkołę Artystyczną I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim jest Miasto Mińsk Mazowiecki.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2013 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 1706
08 stycznia 2018 18:33 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
21 marca 2017 13:38 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
22 kwietnia 2016 14:03 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl